اخبار برگزیده

تعریف علم و جریان های علم دینی

بسم الله الرحمان الرحیم

علم در فرهنگ ما حاوی معانی مختلفی چون اگاهی ،ادراک،شناخت،فهم، معرفت و...بکار می رود،بیشتر این مطالب را در تعریف عموم مردم از علم می توان یافت؛هر چند بعضا در محافل دانشگاهی و به اصطلاح آکادمیک نیز این اصطلاحات که بطور کلی در معنای ان ابهام در فهم وجود دارد،حتی واژه sciene  که معادل علم در زبان لاتین است ،نیز حاوی ابهام است.اما در یک معنای کلی و دقیق تر می توان در رابطه با علم چنین جمله ای را بکار برد:علم یعنی کشف حقیقت و راه وصول به ان یا حتی می توان گفت که علم طریقه است نظام مند درباره نگرش انسان به پدیده ها که با روش های مختلف بدست می اید.همچنین علم ماهیت های گوناگون دارد که توصیف  و بیان ان در این نوشته ممکن نیست.و اما تعریفی از علم دینی است،همان طور که از این واژه بر می اید حاوی دو مفهوم است:علمکشف حقیقت و دینبرنامه جامع زندگی فردی، اجتماعی،دنیوی و اخرویمنظور از علم دینی و بومی سازی علم نیز صرفا تعویض اصطلاحات نیست.بلکه استفاده از نگرش های توحیدی و بهره گیری از روش ها همچنین بهره گیری از منابع وحی در تولید و بکار گیری علوم است.حال قصد این را نداریم که این مفهوم را تعرف و بسط دهیم 

ادامه مطلب

تعریف علم و جریان های علم دینی

تعریف علم و جریان های علم دینی

تعریف علم و جریان های علم دینی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها